תשתיות תקשורת

סלילת נקודות טלפון.

סלילת נקודות מחשב.

הקמה וחיבור מרכז לתשתיות לנקודות מחשב ( מדף פתוח / ארון).

הקמה ותיקון תשתיות אינטרקום.

מקודדי כניסה , בקרות כניסה .

תיקון תקלות .