עבודות תכנון , יעוץ ואישורים

תכנון מערכות חשמל.

טיפול ופתרון לתקלות חוזרות.

חוות דעת , יעוץ לגבי מערכות חשמל, פתרונות , הגדלות  ועוד.

טיפול במערכות פיקוד מפוחי עשן, משאבות מים , מערכות החלפה גנרטור/ ח"ח.

ליווי , עשייה , יעוץ וטיפול בנושאי אינטגרציה.

אישורי חשמל , תרמוגרפי, מערכות מפוחים, משאבות 

פתרון בעיות קוסינוס פי.

יעוץ ותיקון  במערכות הגנת הארקה